یک نفس تازه
کسری مهرگان
ترانه

ماهی از کسری مهرگان

من و تو”مثل دو ماهی”توی این تُنگ بلوریم توی حرص فتح دریا”راهیِ”برکه ی نوریم توو دل افسانه ی عشق”آدمارو دوره کردیم… ما به این کویر

شاعران جان
غزلستون
صدای سخن عشق