شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر
حسن گایینی

تو نیستی

این… همه هستم تو نیستی؟! آن… و ـ این! ▫▪ ✍ح.رزاس

ادامه
شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر
سایر شاعران

از خاک تا افلاک

(( از خاک تا افلاک )) ای عشق پاک و خاکیم وی نشئه ی افلاکیم از زنده بودن شاکیم از مرگ نبود باکیم من از

ادامه
شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر
حسن گایینی

از پشتِ دلم…

از پشتِ دلم… عشق مرا می پرسد چنان خشمناک که عادت من است چنان رام که عادت او سر بر شانه اش نهادم و بسان

ادامه
شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر
سایر شاعران

نه تو فراموش میشوی و نه من

نه تو فراموش میشوی و نه مناین شهر همان شهر استکافه ، نیمکت ،پارک همان استچیزی عوض نشده است …بیا امروز دلتنگی را غافلگیر کنیم .!”

ادامه