یک نفس تازه
غروب
سپید

غروب

غروب غم انگیزترین اتفاق جهان است وقتی روز ته مانده هایش را جمع می کند از پشت کوه ها و فکر می کند آسمان پیراهن

مژه بر هم بنه ای دلبر زیبا دل من
سایر شاعران

مژه بر هم بنه ای دلبر زیبا دل من

مژه بر هم بنه ای دلبر زیبا دل من شهر درخواب و جهان خفته به بالین خودش هرچه لبخند ملیحت به لبت نزدیک است غصه

عشق تاریخ ندارد اما
سایر شاعران

عشق تاریخ ندارد اما

۸\۶\۱۳۹۶ عشق تاریخ ندارد اما مینویسم تا بدانی امروز گرچه رفتی بی خبر اما دلم می نویسد تا ابد می خواهمت مینا

تولدت مبارک
سایر شاعران

تبریک به محمد عزیز از طرف مینا

کاش پرواز نمی کردم من به بلندای وجودت ای عشق تا نخواهد این دل دیوانه تو که عرشی ز من فرش نشین به محمد عزیزم

شاعران جان
غزلستون
صدای سخن عشق