شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر
سایر نوشته های ادبی

خصوصیات زن ایرانی

«زن متوهم ایرانی» کیست؟ [Forwarded from سلامت جنسی – کلینیک دکتر شکیب] «زن متوهم ایرانی» کیست؟ دکتر محمدرضا رجبی شکیب @drmrshakib پیش تر درباره سندرم

ادامه
شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر
سایر شاعران

.*پدر عشق بسوزد ….

.*پدر عشق بسوزد ….__________________خواستم    شرح    جفاهای      تو  را بنویسممو    به    مو  آنچه به من  رفته جفا بنویسم لرزش دست 

ادامه