شعر و غزل عاشقانه

شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


خَبَر داری چه زیبایی؟


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


ترانه عاشقانه گُذَر کَردم ز تنهایی ز روزايي که بيتابم


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


بوسیدمش ، لحظه ای ثانیه ها ایستادند


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


خوش آمدید و مشرف به سرسرای شراب


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


در مکتب سرد روزگار جز غم نیاموختم.


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


سخت است که ت غم بخوری و دگری لب


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر

شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر

شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر


شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر

دکمه بازگشت به بالا