کتاب بیوه کشی نوشته ی یوسف علیخانی از انتشارات آموت

کتاب بیوه کشی نوشته ی یوسف علیخانی انتشارات آموت

بیوه_کشی را به پیشنهاد پدید آورنده اش آقای سبیلوی مهربانی به نام #یوسف_علیخانی که با شور و حرارت خاصی در #نمایشگاه_کتاب برای بازدید کنندگان غرفه #نشرآموت توضیح می داد، خریدم. داستان دختری به نام #خوابیده_خانم است که با چوپانی به نام بزرگ ازدواج می کند. بزرگ به طرز مشکوکی ناپدید می شود و می گویند […]