ماهی از کسری مهرگان

کسری مهرگان

من و تو”مثل دو ماهی”توی این تُنگ بلوریم توی حرص فتح دریا”راهیِ”برکه ی نوریم توو دل افسانه ی عشق”آدمارو دوره کردیم… ما به این کویر وحشت؟!….نه دیگه..برنمیگردیم! ما رفیق و همزبونیم”واسه ما”عاشقی مرگه واسه ما”قصه ی عادت”قصّه ی گل و تگرگه! آسمونو دوره کردیم”پُرغرور و”پُر صلابت بجای بوسه نوشتیم:همسفر…سَرت سلامت… “”بگو نه”به عشق و عادت”بگو […]