کاش هر صبح ، به دیدارِ تو،بیدار شدن کریم سهرابی از کافه شعر

کاش هر صبح

کاش هر صبح ، به دیدارِ تو،بیدار شدن کریم سهرابی از کافه شعر کاش هر صبح ، به دیدارِ تو،بیدار شدن تو دوا باشی و،با عشقِ تو بیمار شدن   با تو بودن همه ی عمر، نفَس در نفَس ات سر به گیسوی تو، از عطرِ تو سرشار شدن مثلِ برگِ گُلِ سرخ و لبِ […]