چهار پاره عاشقانه ناصر ندیمی

چهار پاره عاشقانه ناصر ندیمی

شعر چهار پاره عاشقانه از آقای ناصر ندیمی       وقتی به چشم قهوه ای ات فكر ميكنم از لابلای هر نفسم؛دردسر بكش چشمان تو مزارع كوباست،… بعد از اين، فنجان فال قهوه ی من را تو سر بكش ** كوبا، هميشه سرخوش سيگار يا شكر با مردمان قهوه ای اش مثل شعر نو […]