تاوان از مهدی منفرد غزلی زیبا در کافه شعر

تاوان

تاوان تاوان از مهدی منفرد غزلی زیبا در کافه شعر ای سهم من از بازی خیر و شر دنیا از خوب و بد، از آتش و خاکستر دنیا بی رویش لبخند تو آوار خزان ها ست تکرار بهاران ملال آور دنیا تعبیری از آنگونه جلیلی که نگنجد بشکوهی رویای تو در باور دنیا آنجا که […]

چقدر بی تو غریبم مهدی منفرد غزلی زیبا در کافه شعر

چقدر بی تو غریبم

چقدر بی تو غریبم مهدی منفرد  غزلی زیبا در کافه شعر چقدر بی تو غریبم ،  چقدر دلتنگم اتاق دور سرم چرخ می زند، منگم شبیه تارتنان روی شیشه های قطار ببین شکسته سنگ هزار فرسنگم طنین تلخ جنون ضجه ای ست بغض آلود به ساز زخمی متروک ناخوش آهنگم گلایه ای زکسی نیست نازنین […]

صبح اگر ازین کوچه بگذری غزل کوچه از مهدی منفرد کافه شعر

صبح اگر ازین کوچه بگذری

صبح اگر ازین کوچه بگذری غزل کوچه از مهدی منفرد کافه شعر کوچه صبح اگر ازین کوچه بگذری غزل کوچه از مهدی منفرد کافه شعر صبح اگر ازین کوچه بگذری، خواب کوچه تعبیر می شود طعم عاشقی می پراکنی، هر چه دل نمک گیر می شود می رسی نفس تازه می کند، کوچه،  پیش پای […]