مصطفی نصیری گیسوی پریشان تو درگیر حواشی

مصطفی نصیری گیسوی پریشان تو درگیر حواشی

مصطفی نصیری گیسوی پریشان تو درگیر حواشی مصطفی نصیری گیسوی پریشان تو درگیر حواشی گیسوی پریشان تو درگیر حواشی از فال نگاهت شده فنجان متلاشی این روسریِ بازِ تو……استغفرالله ای وای اگر دور و بر میکده باشی باید به تو گویند کشاورز نمونه یکبار شده بر دل ما بذر نپاشی؟؟! امسال شما مادرتان نذر ندارد؟ […]