رسیده ایم به هم ، برخلاف هر من و تو غلامرضا طریقی

رسیده ایم به هم ، برخلاف هر من و تو غلامرضا طریقی

رسیده ایم به هم ، برخلاف هر من و تو غلامرضا طریقی رسیده ایم به هم ، برخلاف هر من و تو غلامرضا طریقی رسیده ایم به هم ، برخلاف هر من و تو دو تا همیشه مسافر، دو در به در من و تو دو رود شط شده ی ما به برکه خواهد ریخت […]

من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار غلامرضا طریقی

من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار

من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار غلامرضا طریقی من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار در جيب خودت جابده،پنهان نگهم دار! من مست تو هستم،تو اگردولت عشقى باضربه ى شلاق مسلمان نگهم دار! من قالى پر مشترى ات ميشوم اما جان پدرت در خود ايران نگهم دار! يك عمر زياداست-ولى زحمت اگر نيست- تا […]