قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق علیرضا بدیع

قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق

قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق علیرضا بدیع قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق یعنی به جـز حریـــم تو بر من حرام عشق با خون وضو بگیر و دو رکعت غــزل بخوان آن دم که اذن می دهد از روی بام عشق ترسم کـــه در سماع کشانــم قنـــوت را وقتی که […]

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع   شعر عاشقانه ی علیرضا بدیع ماه و ماهی تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی.. اندوه بزرگی ست زمانــی که نباشی! آه از نفس پاک تو و صبـــح نشابور از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی.. پلکی بزن ای مخزن اسرار […]