اشتباهی شده ام عاشق چشمان شما، عفو کنید!

اشتباهی شده ام عاشق

اشتباهی شده ام عاشق چشمان شما، عفو کنید! اشتباهی شده ام عاشق چشمان شما، عفو کنید! یا پریشان شده ی موی پریشان شما، عفو کنید! دست من نیست که عاشق شده احساساتم! اینکه چشمم شده گریان شما، عفو کنید! جان من چیست که قربانی عشقی باشد؟ جان صد طایفه قربان شما، عفو کنید! من کی […]

شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار و پاسخ شهریار به سایه

شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار و پاسخ شهریار به سایه

شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار و پاسخ شهریار به سایه شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار و پاسخ شهریار ، هوشنگ التهاج ه.ا.سایه شعری را به شهریار می نویسد و در آن از محبت و رفاقت بین خودش و شهریار می گوید چندی بعد نیز شهریار پاسخ وی را در قالب غزلی بسیار زیبا منتشر می […]

با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد

با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد شهریار

با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد   با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد دارد متاع عفت از چار سو خریدار […]