من خسته از خدا و خدا خسته از من است سجاد دانشمند

من خسته از خدا و خدا خسته از من است

من خسته از خدا و خدا خسته از من است سجاد دانشمند من خسته از خدا و خدا خسته از من است .. این بدترین نمونه ی با دوست بودن است.. اغفرلنا ذنوب مرا ربی الکریم… قهرت اگر بخاطر بد بودن من است… توحید گوی تو نه بنی آدم است و بس هر شعر عاشقانه […]

بگذار تا پیراهنت دستی بجنباند سجاد دانشمند

بگذار تا پیراهنت دستی بجنباند

بگذار تا پیراهنت دستی بجنباند سجاد دانشمند بگذار تا پیراهنت دستی بجنباند با دگمه های باز من را هم بمیراند… یک شب بیا با بوسه هایت مست مستم کن بگذار تا لبهات من را سر بگرداند… چتری بیاور با خودت تا شاعری عاشق در لابلای بوسه ها؛ شعری بباراند!! آنگاه با من هم صدا شو […]

یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات سجاد دانشمند

یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات

یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات سجاد دانشمند یک حدیث دیگری دارد خدا با بوسه ات لالبی الا لبت لابوس الا بوسه ات… گرمی لبهای تو ، دائم به دردم می خورد در کنار سردی شبهای دریا بوسه ات… گرمی دستان تو یا باده ی چشمان تو گرچه کار هم دوشان مستی ست […]