سه کتاب زویا پیرزاد

سه کتاب زویا پیرزاد

سه کتاب زویا پیرزاد هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمد ، بدون اینکه مجبورش کنی ! #زویاپیرزاد #سه_کتاب مجموعه سه کتاب یا سه مجموعه داستان زویا پیرزاد #نشرمرکز۳۲۰ صفحه ۱۹۲۰۰ تومان چاپ سی و هفتم!!! داستان ها ساختار منسجم و فضا سازی خوبی دارند و هنرمندانه شما […]