زندان کشیده ترسی از زندان ندارد رویا باقری

زندان کشیده ترسی از زندان ندارد

زندان کشیده ترسی از زندان ندارد رویا باقری زندان کشیده ترسی از زندان ندارد از این نترسانم که غم پایان ندارد! یک گوشه بامن می نشیند سردو ساکت تنهایی ام کاری به این و آن ندارد بیخود برایم دل نسوزان! رد شو از من زخمی که خوردم ازخودم درمان ندارد من کلبه ی متروکه ای […]

کاش می شد که عمر این شب ها ، مثل موهای مشکی ات کوتاه

کاش می شد که عمر این شب ها

کاش می شد که عمر این شب ها رویا باقری کاش می شد که عمر این شب ها ، مثل موهای مشکی ات کوتاه به خودم وعده می دهم که برو! ته این جاده می رسد تا ماه! بیست سال است یک نفر دارد، در دلم انتظار میکارد بیست سال است دوستت دارم، از همان […]