معرفی کتاب شطرنج با ماشین قیامت نوشته ی حبیب احمد زاده

شطرنج با ماشین قیامت

معرفی کتاب شطرنج با ماشین قیامت نوشته ی حبیب احمد زاده رادار میدان توپخانه‌‌ای شماره15 یا همان سامبلین یک رادار پر استفاده انگلیسی است که دارای کارکرد در باند آی بوده و از یک پویشگر فوستر بهرمند است. سامبلین از سال 1975 الی 2003 در توپخانه سلطنتی به کار گرفته می‌شد. کتاب در مورد روایت دیده […]