شعر ارسالی از آقای جواد سراج در کافه شعر

جواد سراج

خلاف میل تو و مابقی آدم ها خراب و عاشق تکرار روزمرگی ام اگرچه زندگی ام بی تو پوچ و توخالی ست پر است از تو ولی روزهای زندگی ام پر است از تو همین روزهای پاییزی و شهرمان که در این عصرها چه رویایی ست! همین درخت سرکوچه مان که میبینی، تویی که روی […]