چه فرقی می کند … از امید اصغری

چه فرقی می‌کند

چه فرقی می‌کند آسمان باشم یا زمین پرنده باشم یا گل و یا هر چیز دیگری وقتی در من رمنده‌ای‌ست که تنها بدست تو رام  می‌شود #امید_اصغری از کتاب #دیکتاتوری_عشق #نشر_مایا

شعر کوتاه امید اصغری

شعر کوتاه امید اصغری

ما مسافرهای چمدان های پیک‌نیک‌‌های های های های پوچ هستیم هر کدام به دره‌ای، سنگلاخی، صخره‌ای هر کدام به چاهی، رودخانه‌ای، دشتی ما مسافرهایی، با آرزوهای بزرگ با چمدان‌هایی کوچک و مبتذل که به راه افتاده‌ایم… کسانی به فلاکت کسانی به ستوه کسانی غوطه‌ورند در اندوه و تو رفیق عزیز ای که به ماجرای این […]