• غزل
  • عاشقانه مهدی فرجی یاد من کن یاد من زهر هلاهل نیست

عاشقانه مهدی فرجی یاد من کن یاد من زهر هلاهل نیست

عاشقانه مهدی فرجی

عاشقانه مهدی فرجی یاد من کن یاد من زهر هلاهل نیست

غزل عاشقانه جدید از مهدی فرجی

جا هایی که نقطه چین گذاشته شده است را به خوبی متوجه نشدم و برای این که دخل و تصرفی در شعر نباشد آن را ننوشتم.

ان شالله با چاپ کتاب جدید آقای مهدی فرجی که شامل شعر عاشقانه و غزل های زیبایی خواهد بود متن شعر را برایتان کامل خواهم گذاشت.

 

یاد من کن یاد من زهر هلاهل نیست
چشم هایم قاصد مهر است قاتل نیست
خاطرت باشد که بر ما روزگاری رفت
نازنین، آرام این دل دیگر آن دل نیست
…..
کوه کندن مثل کندن از تو مشکل نیست
گفته بودم شوق در آغوش می میرد
مامن یک موج بازیگوش ساحل نیست
گفته بودم عشق یعنی رنج
هم کلام آدم دیوانه عاقل نیست
…..
مرد بی غم زن بدون گریه کامل نیست

مهدی فرجی

 

عاشقانه مهدی فرجی

 

شعر عاشقانه
مهدی فرجی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی