سایر شاعران

تنهایی ما…

از : علی حاتمیان 

دود سیگارهایت در هوا
سنگینی سرفه هایم موقع خواب
صدای چک چک شیر وان حمام
و اتاق دلگیر و تنهایی ما…
تو برایم تمام نمیشوی ظاهراً
حتی حالا که سرد شده ست جنازه ات زیر خاک
صدای پچ پچ موریانه ها در گوشم
و آتش زیر خاکستر است خاطرات…
بدان که نخواهی رفت از قلبم
وقتی که دود سیگارت زنده است در ریه هام…

نوشته های مشابه
تنهایی ما…, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا