سایر شاعران

خداحافظی

از : علیرضا آهنگران

خداحافظی
یارسفرکرد و چشم خیره به پیراهنش
دوربود از خزان گل گلی دامنش
آمدنش وه چه دیر،رفتنش اما چه زود
آه چه افسانه بود آمدن و رفتنش
تا که نگوید مرا مهلت دیدار نیست
ساکت و پنهان روم وقت خرامیدنش
79/6/15

نوشته های مشابه
خداحافظی, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا