سایر شاعران

یادش بخیر

از : علیرضا آهنگران 
یادش بخیر
یادش بخیر آن روزها،
آن روزهای شادمانی-درکنارتو-
پروازهای بی نهایت در شب معراج
بازآی تا باهم
کناربرکه ها روییم
بازآی تا باهم
به شهر خوب قصه رهسپر گردیم
79/5/27

یادش بخیر, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا