سایر شاعران

بارو

بارو
از : الهه 
زندگی زیباست با این بارو ها
بساز آینده خو د را
ازشکستها نترس
دوباره  رویاهایت برو
برو تا وقتی که پیر شدی
حسرتی گذشته رو نداشته باشی
این بارو کن، پس پرواز کن
تو برای خودت زندگی میکنی
پس بساز یک زندگی رویایی
سرنوشت دردست توست
پاشو، بساز زندگی رویایی
بی خیال حرفهایی مردم
توبا  داشتن  بارو ها یت 
خیلی خوش بختی

بارو, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا