سایر شاعران

متهم

■ متهم:

من و تو
متهم به خیانتیم !
تو به خیابانگردی هایت !
با دیگری …
من ، به بغل گرفتن هایم !
زانوی غم …

نوشته های مشابه

#سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)

متهم, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا