سایر شاعران

شعر دروصف نبی

از : محمدزومکزهی 
دروصف نبی
من بگویم شعرخودازسوز دل
دین احمدشد غریب هستم خجل
دین رسیدبرماکه بود او رحمتی
پس چرا مارا نباشدزحمتی
اومحمد بود ومهرش خاتمین
رحمتی بود ازبرای عالمین

شعر دروصف نبی, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا