سایر شاعران

آشفتـه بــــــازاری شــده دل

آشفتـه بــــــازاری شــده دل، بیــا و مـســندنشـینــم بـاش و برگرد

میثاقت هــرچــه باشـــد روی چـشم، برجـــای جانـــم باش و برگرد

نوشته های مشابه

ز چشمم قطره و دریا جــاری شدند، تو سرچشـمه ام بـاش و برگرد

شــدند ماه و ستــاره ز من آزرده و وازده تو خواسـتارم بـاش و برگرد

دسـت و پایــم به لـرزه و رعشـه افتاد، تو تسکین دردم باش و برگرد

کلبه اشک هایم چکه ریزان شدند تو ساغر چشم هایم باش و برگرد

چشم و دلم گرفتار خوف عشقت شدند تو زهرای قصه ام باش و برگرد

نویسنده: #جلال_ژاله

آشفتـه بــــــازاری شــده دل, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا