سایر شاعران

وقتی نگاهم میکنی دنیا ترحم می کند

از : رضا شنبدی

وقتی نگاهم میکنی دنیا ترحم می کند
با نرگس چشمان تو غصه مرا گم می کند
وقتی نگاهم میکنی تنها و رسوا می شوم
در خواب من می آیی و درگیر رویا می شوم
وقتی نگاهم میکنی انگار دنیا خالی است
انگار هر عشقی به جز عشق به تو پوشالی است
وقتی نگاهم میکنی آغوش من وا می شود
با دیدن لبخند تو امروز فردا می شود
وقتی نگاهم میکنی عالم خرامان می شود
جسمی نمیماند دگر کل تنم جان می شود
وقتی نگاهم میکنی در عشق شاهم میکنی
بانوی دربارم شوی وقتی نگاهم می کنی

نوشته های مشابه
وقتی نگاهم میکنی دنیا ترحم می کند, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا