سایر شاعران

عای تحویل سال به پارسی

از : مریم.ن
(دعای تحویل سال به پارسی )

بگردید گردون و آمد بهار

نوشته های مشابه

ز نوروز شد شادمان، روزگار

ز پندار و گفتار و کردار نیک

بده حالِ نیکو تو ای کردگار !

* فردوسی

عای تحویل سال به پارسی, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا