سایر شاعران

بوسه

از : برهان اصلاحی ( آقاتوکا )
بوسه بر استبداد
تو را در میان ظلمت کوچه های این شهر در آغوش خواهم کشید.
و در بیداد چوبه های دار خواهم بوسید.
تو را به وسعت تمام استعمار آسمان دوست خواهم داشت.
و نوید آمدنت را با سر نیزه های خونین بر روی دیوارهای بلند این شهر خواهم نوشت.
و زندگی را در زیر یوغ زیبایی هایت ادامه خواهم داد…
#آقاتوکا

بوسه, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا