سایر شاعران

زندگی واژه مجهول بشر

زندگی واژه مجهول بشر
      گاه آرم گاهی ام پرشور وشر
      گاه برخواب عمیقی میرویم
      گاه بی مقصد درجا میدویم
     
      سخن از عشق میزنیم و مدام درحسرتیم
      درعمل ثابت میکنیم که فقط در بند شهوتیم
      تظاهر میکنیم که پراز احساس وصداقتیم 
        اما به وقت گفتن حقیقت بی شهامتیم !

شعراز : حامد حسن نژاد

نوشته های مشابه
زندگی واژه مجهول بشر, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا