سایر شاعران

قهر تو آغاز ویرانیست، حرفش را نزن

قهر تو آغاز ویرانیست، حرفش را نزن
ابر چشمم خیس و بارانیست، حرفش را نزن
خواب من بعد از جدایی پر از اندوه تو
پر ز هذیان و پریشانیست، حرفش را نزن
بر دو چشم سبز تو هردم ببندم من دخیل
پیروی از عشق تو نوعی مسلمانیست،  حرفش را نزن
گفتمت عاشق چو ما بسیار باشد در جهان
گفتی ام حاشا، که چون ما نیست، حرفش را نزن
روز اول گفتمت این ره چه آسان و خوش است
گفتی هیچ از دور پیدا نیست، حرفش را نزن
خواست “غوغا” عشق تو در بوق و در کرنا کند
گفتی این راز است و پنهانیست، حرفش را نزن
از : حمیدرضا قبادی راد

قهر تو آغاز ویرانیست، حرفش را نزن, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا