سایر شاعران

روزی تمام پنجره ها گشوده میشود

روزی تمام پنجره ها
گشوده میشود
تا سهره های صبور دره ی غوربند
سارهای نجیب تاکستانهای چاریکار
دور ترین مزرعه های پر از گل بامیان را
در نوردند
پروانه های رقصان
در کرانه های رودخانه ی هلمند
دشتهای عطر آگین بهسود
را فراموش نکرده اند.
روزی که دخترکان مزار
با شالهای رنگین
دخیل مقدشان را گره بزنند
انارهای سرخ قندهار
در لا به لای نسیم
عطر طراوت را برایشان به ارمغان می آورند
از : علی افشار

روزی تمام پنجره ها  گشوده میشود, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا