سایر شاعران

چند شعر عاشقانه کوتاه

1.
مسئله پیچیده ای نبود
تو دیگر مرا ایکس صدا می کردی
منی که عمری تو را
وای وای وای وای

رضا محبی راد

نوشته های مشابه

2.

من یک ملتم

و تو آزادی

وقتی ندارمت

به خیابان می ریزم

#رضا_محبی راد

هرکاری کردیم
نتوانستیم یقه اش را بگیریم
او تمام لباس هایش
یقه آخوندی بود

رضا محبی راد

شنیده ام
زن های خوب

مردها را جمع و جور می کنند

باید فکر زنی

برای کشورم باشم

رضا محبی راد

پارک ملت

کاش پارکی هم برای دولت بود

تا صبح ها قبل از پشت میز

پای حرف گنجشک ها می نشستند

فرقی نمی کند

ما درد مشترک داریم

نان نباشد

هر دو گشنه می مانیم

رضا محبی راد

جنگ بعد رفتنت تمام نشد
هر صبح خانه ام پر از
پوکه های خودکار است

رضا محبی راد

چند شعر عاشقانه کوتاه, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا