سایر شاعران

هنوز میشود

وقتی هنوز میشود یک سوالِ کوچک را
در خیابان های شلوغِ این شهر
بهانه کرد برای ایست دادن به نگاهِ تو
ساعتِ مچی به دست کنم که چه؟

#مهسان_احمدپور

نوشته های مشابه
هنوز میشود, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا