سایر شاعران

یارب این هجران من پس کی به پایان می‌رسد

یارب این هجران من پس کی به پایان می‌رسد
وین دل ریشم خدایا،کی به درمان می‌رسد
آنقدر حسرت کشیدم،حال دل افسرده شده
بعد ازین افسردگی کارم به پایان می‌رسد
تیرغم،آنقدر خوردم طاقت دل طاق شد
تیرغم بعدازدلم،گویا به این جان می رسد
بازدم،میخواهداین،دم،چون؟نفس ببریده ام!
بر،من آیا،یک دم ازعیسی بن عمران میرسد؟
هرچه کردم تا،که دل سامان پذیرد،این نشد
وین سرشوریده ام پس کی به سامان میرسد
باده،از جام سعادت،جرعه ای دارم طلب
محسن از،یک،جرعه،بااین،می،به ایمان میرسد

از : محسن منصوری فرد

نوشته های مشابه
یارب این هجران من پس کی به پایان می‌رسد, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا