سایر شاعران

“کاش موهای بلندت این قَدَر زیبا نبود”

“کاش موهای بلندت این قَدَر زیبا نبود”

کاش که برق نگاهت اینهمه پیدا نبود
در نگاهِ دلنشینت اینهمه معنا نبود

نوشته های مشابه

کاش میگفتی که میخواهی مرا،ای ماهِ من
کاش میگفتی که تا دل اینچنین تنها نبود

با سکوتت دور شد دلهایمان از یکدگر
کاش معنای سکوتت اینهمه حاشا نبود

طُرّه می افشاندی و می بردی از من دل،چه حیف
کاش موهای بلندت اینهمه زیبا نبود

هرکه چشمان تو را دید عاقبت از خود برید
کاش چشمان نجیبت این قَدَر گیرا نبود

من نمیخواهم نبودت را بفهمم ای دریغ
کاش معنای “نبودت” اینهمه شیوا نبود

بی تو دیگر زندگی معنی ندارد نازنین
کاش آغاز فراقت آخر دنیا نبود

این همه تلخی و ناکامی نگارا یکطرف
کاش در آغوش تو جان دادنم،رویا نبود

رفتی با چشمی پر از اشک و دلی در خون نهان
کاش روز رفتنت چشمان من بینا نبود…😔😔😔

“کاش موهای بلندت این قَدَر زیبا نبود”, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا