سایر شاعران

ای ابر مرد تحمل و تو ای واژه ی درد

(تقدیم به  روح پدر عزیزم وتمام پدران دنیا)

ساده بی کبر و ریا،هدفش عشق و صفا
سپری سخت و سترگ،وقت غم وقت بلا
و قدم ها  زخمی همه  از جنس  نماز
ومحبت چه کم است به غم خویش بساز
به غم خویش بساز این زمین جای تونیست
جای  تو ای  پدرم  آسمان  آبیست
آن زمانی پدرم معنی غم را فهمید
که رخ خسته ی خود در دل آینه دید
پدرم  آخر  معنای  شکیبایی  بود
وبه غم ساخت و این بار گران را نزدود
ای سفر کرده به خاک ز  هوای مرداب
جلوه کن در خوابم اندر این فصل سراب
وکنون که رفتی پیش حق پیش پدر
درد هایت بگذار پیش من پیش پسر
ای ابر مرد تحمل و تو ای واژه ی درد
به پدر هیچ مگوی زندگی با تو چه کرد
ای ابر مرد تحمل و تو ای واژه ی درد
به پدر هیچ مگوی غصه ها با تو چه کرد

نوشته های مشابه
ای ابر مرد تحمل و تو ای واژه ی درد, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا