سایر شاعران

من آرزو میکنم

من آرزو میکنم
با تو باشم
تو آرزو میکنی
دیگر نمانم
در استجابت کدامین آرزو …
سرگردان خدا !
” امیر نویدکیا “

من آرزو میکنم, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا