سایر شاعران

حال من به احوالپرسی تو بستگی دارد

حال من به احوالپرسی تو بستگی دارد
اگر تو حالم را بپرسی
مگر میتوان خوب نبود !؟
حالم را بپرس !
” امیر نویدکیا “

حال من به احوالپرسی تو بستگی دارد, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا