سایر شاعران

اگر چه از غم دوری من و تو دلتنگیم

اگر چه از غم دوری من و تو دلتنگیم

ولی به محضِ رسیدن، دوباره می جنگیم !

نوشته های مشابه

به جای آینه بودن ، چرا عزیز دلم
میان ِ جامِ بلورین یکدگر سنگیم؟!

جهانِ تلخِ تو تنها دو رنگ دارد و بس
میان معرکه چون مُهره های شَترنگیم!

مگر سفاهتِ تیمور لنگ را داریم

که در طریق ِنفسگیر عشق می لنگیم؟!

حکایت ِمن و تو یک حدیث تکراری است
که مثل سازِ بدآهنگ، ناهماهنگیم!

یدالله گودرزی

اگر چه از غم دوری من و تو دلتنگیم, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا