سایر شاعران

میترسیم از آنچه که نمیدانیم

میترسیم از آنچه که نمیدانیم و میگریزیم به جایی که نمیمانیم
و ترس عاقبت جهل است
تفکر
بی معنی ترین واژه در این سرزمین
تنفر
زیبا و مرسوم و سهل است
نه از جهلش پریشانیم نه از غفلت پشیمانیم و هرگز ما کتابی را نمیخوانیم
که جهل عاقبت ترس است
و دانش
بماند برای دیگران
در اینجا
ندانستن موضوع درس است
از : جمشید دلایی میلان

میترسیم از آنچه که نمیدانیم, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا