سایر شاعران

شده ازدرد دلت خوابو خیالت نبرد؟

شده ازدرد دلت خوابو خیالت نبرد؟
خسته از راه دویدن دیگر پایت ندود
شده گریه کنان مرگ به جانت دم بزند؟
گریه ی عشق عجیب است به یک جان بزند.
دولت عشق هفت خان ها رد کند
گریه ها خنده کند نی ها را دم بزند
ساقیا امشب خراب است جان من
چشمان سیاهش شده است جانان من
ساقیا امشب مرو حالم دگرگون است مرو
شب از پاس گذشته جانانِ من امشب مرو
مطربا امشب سازت سازه دل است
نیش خند هایت به این دنیا عجب کاره دل است
مطربا مستانه آوازی بزن
در دل دیوانگان این شهر، سازی بزن
ساقی امشب مستو پروانه ی توست
دلبر دیوانه ی توست …
ساقیا امشب بیا مهربانی ارزانی بده
دل بده دلبر بگیر عشق ، فراوانی بده

سیده مریم معروف

نوشته های مشابه
شده ازدرد دلت خوابو خیالت نبرد؟, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا