سایر شاعران

مستانه در رخ تو خندیدن زیباست

مستانه در رخ تو خندیدن زیباست
بهانه برای با تو بودن زیباست
قلم برای کشیدن تو نمی اید
قدم برای رسیدن  به تو زیباست
نقاشی ات را آشیان من کن
مدادت را سر پناه من کن
تصویر برای یاداوریِ تو زیباست

سیده مریم معروف

نوشته های مشابه
مستانه در رخ تو خندیدن زیباست, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا