سایر شاعران

شاخه ها را از ساقه ها جدا کردیم چُنان که با زمین بیگانه شدیم

شاخه ها را

از ساقه ها جدا کردیم

نوشته های مشابه

چُنان که با زمین بیگانه شدیم

وَ از قلب تپنده ی خاک

ریشه را برکَندیم

تا جایی ,

برای مُردن بنا کنیم

حال

خلاصه ی تمدن

تقدیسِ کشتار است و

بردگی

«آری,

اینچنین بود برادر»

کهدر«گهواره ی تکرار

تاریخ را

نوشتیم»

پیش از این

پیامبران گفته بودند

«آدمی,

رنج را , زندگی خواهد کرد».

ابوالقاسم کریمی 1/خرداد/1398

شاخه ها را  از ساقه ها جدا کردیم  چُنان که با زمین بیگانه شدیم, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا