سایر شاعران

زندگی جنگل سبزیست که بعداز باران عطر نمناک تمنا دارد

زندگی جنگل سبزیست که بعداز باران
عطر نمناک تمنا دارد
زندگی کوه غریبیست که هر تنگ غروب
رنگ ماه و تب هجران دارد
زندگی، تک درختیست که در گوشه باغ
باد با هر برگش، سر سودا دارد
زندگی آب زلالیست که سر چشمه آن
عشق و امید وصداقت بود و دیگر هیچ
از : ک.و

زندگی جنگل سبزیست که بعداز باران  عطر نمناک تمنا دارد, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا