سایر شاعران

ابدیت را می توان در دستانت پنهان کرد

ابدیت را می توان در دستانت پنهان کرد
آری می شود
همان طور که من تمام نامه هایم را در سیاه مشق دل خویش پنهان کردم
می شود تمام لاله ها را در چمنزار  قلبت کاشت
آری می شود
همان طور که من تمام نا گفته هایم را در مرکب دوات خویش پنهان کردم
می شود چشمهای سبزت را سرزمین پرواز پروانه ها کرد
آری می شود
همان طور که من آه اشک های دست فرهاد را در چشمان خویش پنهان کردم
آری می شود
اگر تو نیز ایمان آوری
به فصل عصیان باران های محزون
مهدی شهریاری

ابدیت را می توان در دستانت پنهان کرد, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا