سایر شاعران

راست ميگفتي، آدمِ “نُرمالي” نبودم !

راست ميگفتي،
آدمِ “نُرمالي” نبودم !
هـيچ چيزِ من نُرمال نبود !
نُرمال نبود كه تو را بيشتر از جان
دوست بِدارم !
نُرمال نبود هرشب با رويايِ تو
به خواب بروم !
هرروز با فكرِ تو بيدار شوم !
من آدمِ نرمالی نبودم ، راست میگفتی…

#ابولفضل_وکیلی

نوشته های مشابه

آنقدر “اِنتظار” کِشیدم…
آنقدر نیامدی….
کِه حتی ،
حِسُ حالِ دوست داشتنت
هم از سرم اُفتادِه…

#ابولفضل_وکیلی

“تــو”

اين لعنتيِ دو حرفيِ تَلخ

بدجور دِلِ آدم را “خون” ميكند…!

#ابولفضل_وکیلی

سال هايِ زيادي است
به اشغالِ تو در آمده
اين دلِ همچون فلسطين بي دفاع…!

#ابولفضل_وکیلی

دِلم يِك خيالِ راحت ميخواهد…!
يِك خاطرِ جمع…
يك فكرِ آرام…
يِك زندگي بدونِ مشكِل…
يك نفر كه دوستَم داشته باشد…!
اما ، شايد انتظارات من زياد است!
شايد توقعاتِ من از زندگي بالاست…!

#ابولفضل_وکیلی

.
“تو”
در حريمِ خصوصىِ  “قلبم” حضور داري…!
أمن…
آرام…

#ابولفضل_وکیلی

راست ميگفتي،  آدمِ “نُرمالي” نبودم !, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا