سایر شاعران

روز من با مهر رویت تا شبانگاهان خوش است

روز من با مهر رویت تا شبانگاهان خوش است

خوابهایم ماه من وقت سحرگاهان خوش است

نوشته های مشابه

آبشار گیسوانت دستهایم را نوازش می کند

لهجه ات همچون نوای قمری بستان خوش است

ای که بر بام و در من چون کبوتر می پری

رقص شاد دستهایت بر لب ایوان خوش است

ناگهان در هستی من آیه سان نازل شدی

بر چنین شاخ سترون غنچه وباران خوش است

آرزو در آرزو جان میدهد وقتی برآید

صبح من با خنده ات چون خنده جانان خوش است
از : مهری مقدمی

روز من با مهر رویت تا شبانگاهان خوش است, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا