سایر شاعران

به سوی پنجره آواز برخواست

به سوی پنجره آواز برخواست
قفس از سینه ی پرواز برخواست
طلوع صبح زندان دیدنی شد
تفنگ از باور سرباز برخواست

شاعر:ابوالقاسم کریمی 2/خرداد/1398

نوشته های مشابه
به سوی پنجره آواز برخواست, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا